WEB IT SOLUTIONS – UTÖKAR SITT DATACENTER

Några större outsourcingavtal, ökad efterfrågan på molntjänster och behov av modern teknik och effektiva lösningar gör att Web IT Solutions bygger ut och om sitt datacenter i Avesta. Web IT Solution tar allt större marknadsandelar när det gäller outsourcing av servrar och andra molntjänster. Tillväxten har under 2016-2017 varit hela 165% vilket gör att vi…

PROSTÄD VÄLJER MOLNET

ProStäd AB arbetar med företagslokalvård i Stockholmsområdet och har som utgångspunkt sitt kontor i Sollentuna. Under sensommaren bestämde de sig för att det var dags att effektivisera sin IT-miljö. Vi på Web IT fick uppdraget att genomföra detta. Befintliga datorer byttes ut, det lokala nätverket byggdes om och en virtuell server skapades.  I den nya…

GDPR – GÄLLER ÄVEN DIG

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR = General Data Protection Regulation) ikraft, den ersätter det vi till vardags kallar PUL. Kanske har du hört talas om den och redan börjat arbeta med att se över vad ni behöver förändra… annars är det nu hög tid att göra det!   Vilka berörs av…

VISMA ÄNDRAR DATABAS

Företaget Visma Spcs som levererar ekonomiprogram till små och medelstora företag har i den senaste versionen av Visma Administration bytt databas till MS SQL.     Som användare kommer du inte att märka någon nämnvärd skillnad men ändå är det en viktig teknisk uppgradering man gör, bland annat kommer programmet att kunna hantera mycket större…

REMOTE APP

De flesta användare börjar nu vänja sig vid att använda Internet (s.k. molnet) för att få tillgång till och använda vissa tjänster (t.ex. e-post och lagring).     Vi på Web IT kan nu erbjuda nästa nivå… där användaren via molnet kör ett helt vanligt program. Tjänsten kallas för Remote App och gör att du…

VERKTYG FÖR VIRTUELLA MÖTEN

Med Skype för företag kan du samarbeta med vem som helst, var du än befinner dig, och på vilken internetansluten enhet som helst.   Har ni behov av att ha virtuella möten ibland? Microsoft släppte i somras funktionen Skype Meeting som vänder sig till mindre företag. Med Skype Meeting kan ni ha videokonferens och samtidigt…