IT MANAGEMENT

Inom området IT Management hjälper vi våra kunder med övergripande strategiska frågor relaterade till IT. I alla uppdrag vinnlägger vi oss om att ha både bredd och djup med god balans mellan verksamhet, marknad och IT-teknik.

DIGITALISERING

Genom en digitalisering av företaget kan oftast många positiva effekter uppnås. Vi hjälper våra kundermed analys, digitaliseringsstrategi, handlingsplaner och genomförande. Sedan 2017 kan man från Länsstyrelsen söka bidrag för sitt digitaliseringsarbete.

PROJEKTSTÖD

Vi kan erbjuda hjälp med rådgivning, projektledning och upphandlingsstöd. Vi kan både leda och delta i arbetet med att skapa både nya och förändra rutiner och processer.

IT-STRATEGI / POLICY

Tillsammans med vår kund baserat på nuläge och förutsättningar samt behov och önskemål skapar vi en övergripande IT-strategi. Arbetet utmynnar inte bara i en IT-strategi utan också handlingsplaner och policys som stödjer strategin.

GDPR

Den 25 maj 2108 ersätter GDPR (General Data Public Regulation) den nuvarande personuppgiftslagen (populärt kallad PUL). Den nya reglerar hantering av personuppgifter på ett mer konsekvent och strängare sätt samt innebär kraftigare påföljder för de som inte lever upp till de krav som GDPR ställer. Med rätt metoder och verktyg är inte arbett för att förbereda sig för GDPR speciellt stort.