SÄKERHET

Om du förlorar all din data idag, hur ser då din morgondag ut?

SÄKERSTÄLL DITT DIGITALA ARBETE

En dataförlust kan vara förödande.

Vi lever i en tid då hantering av information blir allt mer digital. I princip allt du gör under en arbetsdag hanteras och lagras digitalt. En stor del av informationen är affärskritisk vilket gör att en dataförlust kan vara förödande.

De flesta företag inser vikten av att säkerställa sin digitala information och tar dagligen säkerhetskopior, tyvärr slarvas det mycket med säkerhetskopiering. Det är också vanligt att dataanvändare sparar data lokalt i sin dator utan att ha en tanke på vad som skulle hända om datorn skulle gå sönder eller bli stulen.

REMOTE BACKUP

Enkel och säker säkerhetskopiering!

Med Web IT Solutions tjänst ”Remote Backup” tas en säkerhetskopia en eller flera gånger per dygn och lagras i en säker datahall. Web IT Solutions bevakar lagringen och kontrollerar att säkerhetskopieringen fungerar som den ska. Detta innebär att du som användare kan koncentrera dig på din verksamhet och känna dig trygg i att din data är säker.

RUTINER OCH KONTROLL

Grundläggande rutiner gällande säkerhetskopiering.

  • Säkerhetskopieringen sker minst 1 gång per dygn.
  • Säkerhetskopian förvaras på en annan geografisk plats.
  • Regelbunden kontroll av att datan finns i säkerhetskopian och att den går att återställa.
  • Att historiken är tillräckligt omfattande så att du kan hämta data från så långt tillbaka som du behöver.