KOMPETENSUTVECKLING

– en byggsten för framgång.

LÄGRE KOSTNADER OCH HÖGRE EFFEKTIVITET GENOM RÄTT KOMPETENS

Bättre och effektivare IT-användning

Stor del av dagens supportkostnader kan härledas till användarnas bristande kunskaper och förståelse för de olika programvaror som används. Målet med kompetensutvecklingen är att den direkt skall ge avkastning i en bättre och effektivare IT-användning.

Web It Solutions flexibla lösningar, metodik och pedagogik har under många år använts för kompetenshöjande insatser hos bland annat koncernerna StoraEnso och Outokumpu.

UTBILDA DINA MEDARBETARE INOM IT

med en pedagogisk föreläsare

En väl utvecklad pedagogik och metodik i kombination med användande av data och underlag från kundens egen verksamhet ger en optimal utbildning där deltagaren står i fokus. Målet är att deltagaren direkt ska kunna gå tillbaka till arbetet och använda sig utav det de lärt sig under utbildningen.

VÅRA UTBILDNINGAR

  • Standardutbildningar
  • Seminarier
  • Specialanpassad utbildning

REFERENSER

En del av företagen som genom åren tagit hjälp av Web IT Solutions för att kompetensutbilda sin personal.

OUTOKUMPU

STORA ENSO

SPARBANKEN

APOTEKET

IKKAB