LIKA VIKTIGT SOM SÄKERT SEX

Att skydda sin dator och sin information är idag lika viktigt som att ha säkert sex. På bara några minuter kan åratal av skapad information vara förstörd… eller affärskritisk information vara spridd över Internet!

 

sakerhetHur skyddar man sig?
Det är viktigt att ha en säkerhetsstrategi men också en policy som ger användarna riktlinjer.

 

Det finns fyra hörnstenar i ett bra skydd:

 

  • En fungerande säkerhetskopiering. Det finns ingen varken hård- eller mjukvara som ger fullständigt skydd men med en säkerhetskopia minimerar du dataförlusten.

 

  • Ett bra säkerhetssystem. Ett gratis antivirus från Internet är ofta ok för hemmadatorn men skyddet för företagets datorer bör vara betydligt bättre och redo att ta hand om alla de hot som finns.

 

  • Se till att alla system är uppdaterade och har de senaste säkerhetsuppdateringarna. Det här är ett löpande underhållsarbete som ständigt måste pågå.

 

  • Medvetenhet. En hög medvetenhet hos användarna om de hot som finns och sunt förnuft räcker långt.

 

 

Du är alltid välkommen till oss på Web IT Solutions för att diskutera hur du på bästa sätt ”säkrar” din IT-miljö.