VIRTUELL SERVER

Det mobila kontoret som tidigare var en dröm – är nu verklighet!

Virtualisering

Skapa ökad tillgänglighet!

Med virtualisering av program får företaget stora möjligheter att anpassa tekniken efter sina behov. Virtualisering innebär nästan alltid ökad tillgänglighet, högre säkerhet och lägre kostnader.

Web IT Solutions har metoder och verktyg för att hjälpa kunden med virtualiseringen oavsett om det är ett program, det egna datorskrivbordet eller en hel arbetsstation/server som ska virtualiseras.

VPS

Virtuell Privat Server.

Genom att virtualisera hela eller delar av sin lokala server flyttar företaget från det lokala nätet till molnet. Virtualiseringen ger ökad tillgänglighet för medarbetarna men också för andra grupper som ges behörighet, t.ex. kunder, leverantörer och projektdeltagare. Informationen går att nå från internetanslutna datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

Med virtuell server slipper företaget binda kapital i hårdvara och behöver inte längre bekymra sig för drift, underhåll och reinvestering. Kostnaderna blir överskådliga och lätta att budgetera då VPS:en ger en fast månadskostnad.Lösningen blir flexibel så prestanda, antal användare etc. löpande kan anpassas efter behoven. Prestandakraven minskar på de enskilda arbetsstationerna då själva bearbetningen sker på den virtuella servern.

VIRTUELL APPLIKATION

Virtualisera er programvara.

Tjänsten virtuell applikation innebär att man virtualiserar en specifik applikation(program), t.ex. ett affärssystem. Till skillnad mot Virtuell Server körs applikationen från det egna lokala skrivbordet och inte via något fjärrskrivbord.

Virtuell applikation innebär att man kan köra programvaran från alla typer av internetanslutna enheter (t.ec. dator, mobiltelefon och surfplatta) utan att behöva installera programvaran på den enskilda enheten.