Dala Takentreprenader AB

Skapande av ny användarvänlig webbplats till Dala Takentreprenader AB.

Ny Webbplats

Ny webbplats

Vi fick i uppdrag av Dala Takentreprenader att ta fram en ny webbplats där besökaren snabbt kan förstå vilka tjänster verksamheten erbjuder. 

Vi arbetade med bilder, videor och färgade ikoner som symboliserar verktyg man använder vid tak och fasadarbeten för att göra webbplatsen mer levande och trevlig för besökaren.

Läs mer på dalatak.se

Dalatak mobil