LR Assistans

Skapande av ny webbplats och logotyp till verksamheten LR Assistans AB, som bedriver personlig assistans till personer med funktionsnedsättningar.

Ny Webbplats & Logotype

Ny webbplats

Med fokus på känsla av omhändertagande och harmoni skapade vi en ny webbplats med lugna färger och lättlästa typsnitt. 

Ny logotyp

Vi skapade en enkel logotyp med en illustration av en två elefanter. Tanken är att illustrationen ska symbolisera omtänksamhet och omhändertagande. Vilket är den huvudsakliga faktorn i arbete gällande personlig assistans. 

Läs mer på  lrassistans.se