Vitaly Bygg AB

Kvalité och noggrannhet är två ledord för Vitaly Bygg AB

Ny Webbplats

Ny webbplats

Web IT Solutions tackar för förtroendet gällande arbetet med framtagningen av den nya webbplatsen till Vitaly Bygg AB. I arbetet med den nya webbplatsen fokuserade vi på användarvänlighet och kundnytta.

Webbplatsen ska göra det enkelt för besökaren att få en helhetsbild av företagets olika tjänster. Grundläggande arbete för optimal synbarhet på sökmotorer. Målet är att stärka varumärket och på ett enkelt sätt kunna förmedla information om företaget till besökarna på webbplatsen. Webbplatsen blir självklart anpassad för mobila enheter.

Läs mer på Vitalybygg.se