ÄNNU MERA FIBER

Av de 5 fiberföreningar som är anslutna till Avesta Kommuns fibernät har 3 under hösten fått bidrag från Jordbruksverket/Länsstyrelsen för att ansluta fastigheter på landbygden till fibernätet, bidraget är från det s.k. Landsbygdsprogrammet (LBP).

 

Det rör sig om ca 450 fastigheter på landsbygden i Avesta Kommun som under 2017-2018 skall anslutas till befintligt fibernät.

 

Web IT Solutions har fått förtroende att vara projektledare för dessa projekt som har en omslutning på ca 17 miljoner kronor. När dessa fastigheter är anslutna har totalt sedan 2014 ca 2 300 fastigheter anslutits till Avesta Kommuns fibernät.

 

1408636335_bigstock__d_rendering_of_an_optic_fiber_17088053