fbpx

Molntjänster

Ökad flexibilitet via molnet

Tillgänglighet var ni än befinner er

Med egen datahall kan vi erbjuda virtuella servrar, lagring och applikationer via molnet. Driftsäkerheten ökar, ni slipper kostnader för hårdvara och ni kommer åt era system oavsett var ni än befinner er.

Våra molntjänster

Virtuell server

Det mobila kontoret som tidigare var en dröm – är nu verklighet!

Virtualisering

Med virtualisering av program får företaget stora möjligheter att anpassa tekniken efter sina behov. Virtualisering innebär nästan alltid ökad tillgänglighet, högre säkerhet och lägre kostnader.

Web IT Solutions har metoder och verktyg för att hjälpa kunden med virtualiseringen oavsett om det är ett program, det egna datorskrivbordet eller en hel arbetsstation/server som ska virtualiseras.

VPS

Genom att virtualisera hela eller delar av sin lokala server flyttar företaget från det lokala nätet till molnet. Virtualiseringen ger ökad tillgänglighet för medarbetarna men också för andra grupper som ges behörighet, t.ex. kunder, leverantörer och projektdeltagare. Informationen går att nå från internetanslutna datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

Med virtuell server slipper företaget binda kapital i hårdvara och behöver inte längre bekymra sig för drift, underhåll och reinvestering. Kostnaderna blir överskådliga och lätta att budgetera då VPS:en ger en fast månadskostnad. Lösningen blir flexibel så prestanda, antal användare etc. löpande kan anpassas efter behoven. Prestandakraven minskar på de enskilda arbetsstationerna då själva bearbetningen sker på den virtuella servern.

Virtuell applikation

Tjänsten virtuell applikation innebär att man virtualiserar en specifik applikation(program), t.ex. ett affärssystem. Till skillnad mot virtuell server körs applikationen från det egna lokala skrivbordet och inte via något fjärrskrivbord.

Virtuell applikation innebär att man kan köra programvaran från alla typer av internetanslutna enheter (t.ec. dator, mobiltelefon och surfplatta) utan att behöva installera programvaran på den enskilda enheten.

E-post

Kommuniktation – grunden för att göra affärer!

E-postlösningar

Med hjälp av tjänsten Hosted Microsoft Exchange får företaget en flexibel lösning som är designad för att komma åt informationen från datorer, surfplattor, mobiltelefoner etc. Hosted Microsoft Exchange erbjuder säkra och professionella e-postlösningar som dessutom innebär att medarbetarna kan dela kalendrar, kontakter och mappar.

Hosted exchange

Tjänsten Microsoft Hosted Exchange är en helhetslösning för det mobila kontorets kommunikationsbehov. Exchange är ett säkert och professionellt samarbetsverktyg som innebär att medarbetarna kan dela kalendrar, kontakter och mappar. Synkronisering med dator, mobiltelefon och surfplatta gör att alla klienter har tillgång till samma information.

E-post med Imap

E-posttjänst för företag där delade kalendrar och adressböcker inte är prioritet men man ändå ställer höga krav på säkerhet och drift. E-posten lagras på en central server som genom synkronisering ger användaren tillgång till samma information på alla klienter (dator, mobiltelefon och surfplatta).

Antivirus & dokumentlagring

Skydda din verksamhet

Antivirus

En ständigt ökande ström av olika säkerhetshot mot datorer och andra internetanslutna enheter (t.ex. surfplattor och mobiltelefoner) innebär att behoven av och kraven på de säkerhetsprodukter (bl.a. antivirus)  som används hela tiden ökar markant. Målet för ett bra säkerhetssystem är att vara så heltäckande som möjligt utan att man som användare märker av det allt för mycket.

Dokumentlagring

Med våra olika lösningar för dokumentdelning över Internet får man en flexibel och lättanvänd dokumentlagring, allt från enkel fildelning till avancerad dokumenthantering med t. ex. versionshistorik. Det blir enkelt att med hög tillgänglighet och säkerhet ge åtkomst till dokument för medarbetare, kunder och leverantörer.