fbpx

IT-Drift

Förenkla vardagen med en egen IT-avdelning

I en optimal IT-miljö kommunicerar och interagerar de olika systemen med varandra. Då behöver inte samma data föras in manuellt flera gånger och risken för fel minskar. Genom att anpassa IT-miljön utifrån de olika användargruppernas behov skapas ett stöd för kärnverksamheten.

Web IT Solutions tar ett helhetsansvar för kundens IT-miljö vad gäller drift, underhåll och övervakning av hård- och mjukvara.

Bra IT-drift ska förenkla vardagen!

Serviceavtal

Web IT Solutions erbjuder ett brett spektrum av olika support- och serviceavtal anpassade till kundens behov. I våra avtal ingår normalt sett HelpDesk och jour

Som avtalskund kommer ni alltid att prioriteras vid eventuella problem. Dessutom försöker vi, i så stor utsträckning som möjligt, se till att ni alltid pratar med samma tekniker eller konsult. Allt för att ni ska slippa upprepa eventuella tidigare problem, samt att teknikern/konsulten ska ha så bra koll som möjligt på just ert företag.

Licenshantering

Vi hjälper er med anskaffning och kontroll av företagets licenser från Microsoft och Adobe. T.ex. Office 365 och Adobe Creative Cloud.

Det finns pengar att spara i licenskostnader genom att vara rätt licensierad. Vi hjälper er att hålla ordning på era licenser och att ni har rätt program och version. Att ha koll på sina programvarulicenser kanske inte låter så viktigt men här finns nästan alltid pengar att spara och stora kostnader att undvika genom att ha en kontinuerlig kontroll.

IT-management

Inom området IT Management hjälper vi våra kunder med övergripande strategiska frågor relaterade till IT. I alla uppdrag vinnlägger vi oss om att ha både bredd och djup med god balans mellan verksamhet, marknad och IT-teknik.

Genom en digitalisering av företaget kan oftast många positiva effekter uppnås. Vi hjälper våra kunder med analys, digitaliseringsstrategi, handlingsplaner och genomförande. Sedan 2017 kan man från Länsstyrelsen söka bidrag för sitt digitaliseringsarbete

Vi kan erbjuda hjälp med rådgivning, projektledning och upphandlingsstöd. Vi kan både leda och delta i arbetet med att skapa nya rutiner och processer eller förändra de befintliga. 

Tillsammans med vår kund baserat på nuläge och förutsättningar samt behov och önskemål skapar vi en övergripande IT-strategi. Arbetet utmynnar inte bara i en IT-strategi utan också i handlingsplaner och policys som stödjer strategin.

Den 25 maj 2108 ersätter GDPR (General Data Public Regulation) den nuvarande personuppgiftslagen (populärt kallad PUL). Den nya lagen reglerar hantering av personuppgifter på ett mer konsekvent och strängare sätt samt innebär kraftigare påföljder för de som inte lever upp till de krav som GDPR ställer. Med rätt metoder och verktyg är inte arbetet att förbereda sig för GDPR speciellt stort.

Säkerhet

Om du förlorar all din data idag, hur ser då din morgondag ut?

Vi lever i en tid då hantering av information blir allt mer digital. I princip allt du gör under en arbetsdag hanteras och lagras digitalt. En stor del av informationen är affärskritisk vilket gör att en dataförlust kan vara förödande.

De flesta företag inser vikten av att säkerställa sin digitala information och tar dagligen säkerhetskopior men tyvärr slarvas det mycket med säkerhetskopieringen. Det är också vanligt att dataanvändare sparar data lokalt i sin dator utan att ha en tanke på vad som skulle hända om datorn skulle gå sönder eller bli stulen.