IT-DRIFT

Web IT Solutions tar ett helhetsansvar för kundens IT-drift vad gäller drift, underhåll och övervakning av hård- och mjukvara.

Vi har i över 25 år arbetat med IT-drift och utveckling av IT-miljön hos företag. IT-driftstjänster ger företaget smidiga lösningar för att få hjälp med drift, förebyggande underhåll, service och övervakning av företagets IT-miljö.

RÄTT SATSNING PÅ IT OCH NY TEKNIK SKAPAR TILLVÄXT

Vi ställer höga krav gällande IT-säkerhet. Gör du?

Den pågående digitaliseringen är en omställning som innebär både möjligheter och utmaningar för samhället. I framtiden sätter inte tekniken gränser för vad som är möjligt – utmaningen blir istället att utnyttja tekniken på det bästa och mest effektiva sättet. För företagen gäller det att hänga med i utvecklingen. Vinnarna blir de som gör smarta investeringar i uppdaterad IT och ny teknik.
Vi hjälper dig att satsa på rätt IT och ta vara på möjligheterna med digitaliseringen.

FÖRENKLA VARDAGEN

En egen IT-avdelning!

I en optimal IT-miljö kommunicerar och interagerar de olika systemen med varandra. Då behöver inte samma data föras in manuellt flera gånger och risken för fel minskar. Genom att anpassa IT-miljön utifrån de olika användargruppernas behov skapas ett stöd för kärnverksamheten. Bra IT-drift ska förenkla vardagen!