IT drift

En egen IT-avdelning – till ett fast månadspris!

Proaktiv IT-drift

Web IT Solutions tar ett helhetsansvar för kundens IT-drift vad gäller drift, underhåll och övervakning av hård och mjukvara. I tjänsten ingår framtagning av strategier för att IT-miljön ska användas på bästa sätt.

 

Vi ställer höga krav gällande IT-säkerhet. Gör du?

IT-säkerhet

Vi ställer alltid höga krav när det kommer till IT-säkerhet. Genom att samla in och analysera nätverkstrafik under en period kan eventuella intrångsförsök och liknande stoppas i tid, innan de orsakar förluster av data som kan få förödande konsekvenser, både ekonomiskt och rent affärsmässigt (stöld av ritningar, användardata etc.).

Lägre kostnader och högre effektivitet genom rätt kompetens.

Kompetensutveckling

Vi har över 20 års erfarenhet av kompetensutveckling inom IT-området. Web IT Solutions har ett brett utbud av tjänster för att hjälpa kunden att kompetensutveckla personalen. Flexibla lösningar och pedagogiska lärare ger högsta möjliga utveckling av deltagaren.

Målet är att deltagaren direkt skall kunna använda sina kunskaper i sitt arbete, m.a.o. skall insatsen direkt ge avkastning i en bättre och effektivare IT-användning.

 

Är du intresserad av att veta mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-drift?

Kontakta oss idag!