fbpx

AVESTA STADSNÄT – VÄRLDENS FÖRSTA STADSNÄT MED 10 GBIT SOM STANDARD

Avesta stadsnät blir världens första stadsnät med att erbjuda 10 Gbit till både företag, bostadsrättsföreningar och enskilda fastighetsägare. Detta möjliggörs genom ett samarbete med Internetleverantören Bahnhof.

 

Sedan 2011 har Marcus Eriksson, bredbandskoordinator på Avesta kommun, arbetat med utveckling och utbyggnad av kommunens fibernät (som började byggas i början av 90-talet).

 

– Ända från första början har målet varit att bygga ett nät för framtidens behov där fokus har varit driftsäkerhet, kvalitet och möjlighet att anpassa nätet till de nya tekniker och tjänster som vi vet kommer. Idag är det få som har behov av 10 Gbit men med de nya tjänster som de närmaste åren kommer så kommer ett ökat behov och efterfrågan säger Marcus Eriksson.

 

Sedan 2012 har fem fiberföreningar byggt egna fibernät som man efterhand anslutit till kommunens stamnät. Lanseringen av 10 Gbit gör nu att dessa föreningars nästan 2 500 medlemmar är redo för framtiden.

 

– En sån här dag är man stolt över att vara Avestabo, det är roligt att Avesta än en gång kan sättas på världskartan säger Tomas Svedberg som är projektledare i fiberföreningarna och tillika VD för Web IT Solutions.

 

Tomas fortsätter: – Utan våra politikers och tjänstemäns engagemang för vår kommuns utveckling och framtid samt framförallt Marcus kompetens och stora engagemang hade vi inte varit där vi är idag med drifts- och framtidssäkra fibernät.

 

Läs Bahnhofs pressrelease här:

https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2018/03/20/avesta-har-varldens-forsta-oppna-stadsnat-med-10-gbit-s

Vi erbjuder

  •  IT-drift / IT-service inkl. jour 365 dagar om året
  • Virtuella servrar och molntjänster
  • Microsoft Silver Partner med t.ex. Office 365
  • Användarstöd
  • Webbdesign / Applikationsutveckling
  • Digitaliseringsprojekt

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda ert företag?

Fler nyheter

Nyheter

Vi växer och blir ännu bättre!

I mitten av januari tecknade Web IT Solutions AB ett utökat IT-drifts- och supportavtal med fläkttillverkaren H. Östberg AB vilket innebär att vi tar ett