Hälsoalliansen väljer webbaserat system

Hälsoalliansen i Uppsala valde, när det var dags att byta system, att satsa på systemet Asynja som är ett webbaserat journal och verksamhetssystem.

Som leverantör av datamiljön för systemet föll valet på Web IT Solutions, valet var naturligt då Web IT Solutions systerföretag IT Quality under många år varit ansvarig för Hälsoalliansens IT-drift. Målet är lägre kostnader, säkrare drift och högre tillgänglighet.

Läs mer om Hälsoalliansen: www.halsoalliansen.se