HÅRDARE KRAV PÅ FÖRETAG

Den 25 maj 2018 ersätter den nya Dataskyddsförordningen den nuvarande Personuppgiftslagen, PUL. Förordningen ställer mycket högre krav på företagen än vad PUL har gjort och det kan bli dyrt om företaget inte följer den.

 

Även om det är ett år kvar är det hög tid att se över hur ni i företaget ska förhålla er till och hantera de nya kraven i förordningen. Dataskyddsförordningen innehåller i stort samma krav som PUL men i förordningen har det dessutom tillkommit ett antal krav.dataskydd
Krav som tillkommit är bland annat att förordningen gäller EU medborgare i hela världen, och ger större rättigheter för individen att begära att uppgifter ska tas bort (glömmas) eller ändras.
Andra förändringar gäller bland annat kraven på dokumentation, riskanalys och att företaget måste rapportera läckor och integritetsbrott.

 

Läs mer på datainspektionens webbplats