fbpx

Den ekonomiska föreningen Säker Skog, som ägs av LRF och de fyra skogsägarföreningarna, har under många år arbetat med att öka säkerheten i skogsarbetet. Bland annat har man infört körkort för motorsåg och röjsåg. Till dags datum har mer än 100 000 körkort registrerats.

 

 

Ända sedan starten för mer än 10 år sedan har all administration skett med hjälp av bland annat pappersblanketter och databaser/listor i Excel, ett arbete som med tiden blivit allt mer betungande och komplext.

Web IT Solutions har i nära samarbete med Säker Skog utvecklat att webbaserat administrativt system för att hantera utbildningar, examinationer och utbildningar. Med tanke på systemets behov av hög säkerhet används Bank-ID för att logga in i systemet.

 

Läs mer om Säker Skog: www.sakerskog.se

 

 

Mer nyheter