Vi hälsar Karl ”Kalle” Toft välkommen till oss som ny medarbetare!

Kalle kommer framförallt att jobba med olika former av driftsövervakning men också backoffice-support och underhållsservice. Genom att ytterligare öka/förbättra övervakningen av IT-driften kommer vi att ännu tidigare kunna upptäcka och åtgärda fel vilket är mycket viktigt i de olika produktionsmiljöer vi ansvarar för.