Vi hälsar Nizamuddin Siddiqi till välkommen till Web IT!

Nizam kommer i första hand att arbeta med Proaktiv IT-drift vilket innebär vidareutveckling av våra rutiner för övervakning, förebyggande underhåll och IT-drift.
Han kommer också att jobba med kvalitetssäkring av våra övriga tjänster.